Terrass on nagu lemmikloom – kui on plaanis ta soetada, siis tuleb arvestada, et temaga tuleb regulaarselt tegeleda kuni ta eluea lõpuni. Korralikult hooldatud terrassi eluiga võib olla 30 aastat. Parem 30 aasta jooksul terrass iga aasta või paari tagant ära õlitada, kui ta 5-6 aasta pärast välja vahetada.

Terrassilaud peab olema immutatud ja enne kordusõlitamist tuleb terrassi hooldusvahendiga pesta

Uue terrassi puhul, mis pole termotöödeldud ega eelimmutatud puidust, tuleb alustada materjali immutamisest. Selleks tuleb valida lahusti baasil immuti Pinotex Base BPR. Uut eelimmutatud puitmaterjali ei saa esimesel kasutusaastal õlitada, kuna puitpind on immutist juba küllastunud. Sellisel juhul tuleks lasta materjalil üks hooaeg ilmastiku käes olla, mil päike immutit pooris n.ö. vähemaks sööb. Aasta pärast või hooaja lõppedes tuleks terrassiga toimida nagu tavalise värskendamist vajava terrassiga. Varem õlitatud ja värskendamist vajava terrassi puhul tuleb alustada terrassi pesust. Selleks on soovituslik kasutada spetsiaalset puitpindade pesuvahendit Pinotex Terrace & Wood Cleanerit. See eemaldab efektiivselt mustuse ja pleegitab tumeda ning luitunud pinna heledamaks. Tänu pleegitavale omadusele ei muutu terrass iga õlitamise tsükli järel üha tumedamaks vaid säilitab värskema mulje läbi paljude aastate. Cleaner ei sobi aga kõva- või väärispuidust, samuti termotöödeldud puidust pindadele. Terrace & Wood Cleanerit tasub kindlasti kasutada uue vaigurikka puitmaterjali puhul (lehis, seeder vms), et avada poorid õli parema imavuse saavutamiseks.

Kuidas ja millal on vaja terrassi õlitada?

Enne uue puitlaudise ja terrassilaudade paigaldamist tuleb need kõikidelt külgedelt immutada. Seejärel on soovitav need katta vähemalt ühe kihi õliga ka tagantpoolt. Kindlasti ei tohiks unustada, et laua otsad peavad olema korralikult immutatud ja õlitatud. Selleks, et teha kindlaks, kas terrassipuit vajab uuesti õlitamist tuleb vaadata, kas puidu poorid on õlist küllastunud või avatud. Selleks tuleb pritsida sõrme otstega käidavamale alale vett ja jälgida kas veetilgad jäävad pinnale või imbuvad puitu. Viimane on kindel märk, et on aeg õlitamine ette võtta. Õlitada tuleb pinda pintsli või spetsiaalse švamm-tallaga (saadaval Karl Bilderi esindustes). Õli tuleb kanda kiht haaval pinnale kuni selle küllastumiseni. Kõik liigne imbumata õli tuleb lapiga 15 minutit pärast pinnalekandmist eemaldada või tõmmata pinnale jäänud õli laiali kuivanud aladele. Pinnale jäetud õli kuivab naksuvaks kelmeks, mida saab hiljem eemaldada vaid mehaaniliselt või lahustiga ning lisaks ebameeldivale lisatööle tekib sellega ka oht terrassipuitu kahjustada.

Kui õlitamist õigeaegselt mitte teha, tungib vesi puitpinda ja seal külmudes tekitab see praod, mis hakkavad koguma mustust. Praod puitpinnas on kui avatud uks bioloogilistele protsessidele ja puidu lagunemisele. Teine oluline faktor on UV-kiirgus, mis hävitab puitmaterjali ligniini, mis on puu rakukoe üks alusmaterjale. Kui puit on juba pinnal pehme ja praguline, siis ei ole seda enam võimalik õliga küllastada ja selle eluiga terrassina on lõppemas. Uut terrassi ehitades tasub juba mõelda esimesest hetkest alates selle eluea pikendamisele läbi regulaarse hooldamise ja kauakestvama terrassiõli kasutamisele.

Kasuta UV-filtriga terrassiõli, mis kestab kauem

Traditsiooniliste, alküüdi ja linaõli baasil õlide kasutamisel soovitatakse terrassi töödelda iga 1-2 aasta tagant. Pinotex Solar Terrace & Wood Oil kestab aga kuni poole kauem, pidades vastu kuni 3 aastat. Täpsem vastupidavus sõltub ekspluatatsiooni intensiivsusest (välisjalanõudega pinnale liiva kandes, toimub talla all pinna lihvimine), avatusest päikesele (lõunapoolne külg kulub alati kiiremini) ja tootest, mida on õlitamiseks kasutatud. Tänu Pinotex Solar Terrace & Wood Oilis sisalduvatele hallituse levikut takistavatele toimeainetele ning UV-kiirguse mõju pärssivale UV-filtrile, pikeneb periood hooldusõlituste vahel tunduvalt. Samuti aitab õli kestvusele kaasa sellesse lisatud vaha, mis suurendab veelgi õlitatud pinna vee ja mustuse hülgavust märgatavalt.

Lõppviimistluseks kasutatavast tootest sõltuvalt tuleb kasutada uue puidu eeltöötlemiseks kahte erineva otstarbega vahendit, mida sageli segi aetakse või teadlikult eiratakse – immutusvahend ja kruntvärv. Akrüülvärvide puhul on vaja kasutada mõlemat, aga alküüd-sideainega tipptoodete puhul piisab tihtipeale ainult eelnevalt puidu immutamisest.

Kui pinna viimistluskiht kaitseb puitu ilmastikumõjude eest, siis vähem oluline pole puitu kaitsta ka sügavuti. Iga viimistlemata puitmaterjal tuleb välitingimustes kaitsta puiduimmutusvahendiga, mis imendudes sügavale puitu viib bioaktiivsed toimeained ka puidu sügavamatesse kihtidesse. Immutus aitab ennetada ja takistada puidu seenhaiguste (puidusine, mädanik) ja kahjurite levikut puidus. Kui puidu viimistletud pinnale tekivad hallitustäpid või seenhaiguste ilmingud on see märgiks, et puit pole eelnevalt korralikult immutatud. Tõhusateks immutusvahenditeks värvi alla soovitatakse kasutada värvitut ehk läbipaistvat traditsioonilist lahustibaasil immutusvahendit Pinotex Base BPR, mis imbub sügavale puidu kihtidesse. Kaasaegse tehnoloogia abil on saavutatud ka veepõhine alküüd-sideainel toimiv Pinotex Wood Primer BPR, mis imbub sügavale puidu sisse, omamata seejuures ebameeldivat lahusti lõhna.

Vesialuselised akrüül sideainega puitfassaadivärvid vajavad lisaks immutamisele ka puitpinna eelnevat kruntimist. Peensaetud puidu puhul võib kaaluda kruntimise vahele jätmist, sest karvasel saetud pinnal nakkub värv paremini. Samas tuleb ka arvestada, et krunditud pinnal on pealisvärvi kulu väiksem ja kruntvärvi lisandumisega on ka värvikile paksem ja kaitse pikemaajalisem. Kui olete näinud puidu peal kooruvat värvi, siis see viitab kruntvärvi puudumisele pealisvärvi kihi all. Oluline on ka teada, et kruntvärv ei asenda puidu immutamist, sest ei tungi nii sügavale kui immutusvahend. Krunt võib küll omada samuti puidukaitse toimeaineid, kuid selle peamine eesmärk on tekitada tugev nake pealisvärvile. Kruntvärv Pinotex Wood Paint Primer tekitab puidu ja värvi vahele tugeva nakke, mis tugevdab värvikihti. Kruntvärv tekitab kui silla lõppviimistluse ja puidu vahele. Kruntvärvi alküüd-sideaine imbub puitu tagades samal ajal tugeva nakke ka pealisvärvile. Tänu lisandunud värvikihile, tagab see ka parema vastupidavuse UV-kiirguse toimele. Tooted, mis Pinotexi sarjast vajavad nii immutit kui ka kruntvärvi on Pinotex Wood Paint Extreme ja Pinotex Wood Paint Aqua.

Uue immutatud puidu värvimisel tuleb langetada valik – kas katta pind lasuurse ehk poolläbipaistva puidukaitsevahendiga, mille puhul jääb näha puidu loomulik ilu või katta puitpind täiskatva värviga, milles puidu tekstuur ega puidu ebaühtlused näha ei jää. Lasuurseks puiduviimistluseks soovitame kasutada veepõhist Pinotex Extreme Lasur või lahustipõhist Pinotex Ultra Lasur puidukaitsevahendit. Nende toodetega tekib höövelpuidule läikega ja pikaajalise kaitsega kiht. Pinotex Classic Lasur seevastu jätab mati toonitud pinna, mis sobib väga hästi peensaetud puidu katmiseks.

Kui puitpind on varasemalt juba lasuurse puidukaitsevahendiga korra töödeldud ning vajab uuendamist, siis on valikuteks jätkata lasuuriga või katta pind täiskatva värviga. Lasuurse pinna üle katmisel on ülioluline aluspinna seisukord. Kuna lasuuri kiht on läbipaistev, siis kõik pinna erinevused ja parandused jäävad läbi kumama. Lasuuriga jätkamiseks, tuleb uue kihi kandmine teostada juba enne, kui probleemid pinnakihtidel ilmnema hakkavad. Probleemide ilmnemisel on lihtsamaks variandiks lahtine värv eemaldada, pind puhastada ja täiskatva värviga pind ülevärvida.

Täiskatvad värvid ei jäta näha puusüüd, kuid võivad olenevalt tootest kesta kauem kui lasuursed puidukaitsevahendid. Pinotex Wood Paint Duo VX+ ei vaja kruntvärvi ja selle puhul piisab ainult immutamisest. Tänu oma hübriidsele alküüd-akrüül sideainele saavutab ta ise suurepärase nakke aluspinnaga ilma kruntvärvi abita. See lahendus aitab kokku hoida aega ja raha ning kestab kuni 12 aastat. Tootel on lahustibaasil toodetega võrreldav hea tugevus ja samas veebaasil värvi elastsus ning puudub lahusti lõhn. Pinotex Wood Paint Duo VX+ toote koostises on kuni 10 korda vähem lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Varem lahustibaasil värvitud pinna saab üle värvida Pinotex Wood Paint Duo VX+ värviga ja vesialuseliseid värvipindasid saab üle värvida kõikide Pinotex täiskatvate värvidega. Pinotex Wood Paint Extreme nõuab puhta aluspinna puhul küll nii immutit ja kruntvärvi, kuid tagab selle eest kuni 16 aastat kestva isepuhastuva kaitsekihi – selle tagab tootes kasutatav Stay Clean tehnoloogia.

Stay Clean – mustust tõrjuv värvitehnoloogia
Mitmetest puitpinna viimistlemise ja toodete uuringutest on üheselt selgunud, et nii Baltikumis kui ka Euroopas on lõpptarbija jaoks kõige olulisem faktor toote vastupidavus. Pinotexi sarjas on kahel tootel märgistus Stay Clean. Need on Pinotex Wood Paint Extreme ja Pinotex Extreme Lasur. Mõlemad tooted sisaldavad kolloidset ränioksiidi, millest tulenevalt rikastub värvipind räni osakestega, mis omakorda parandavad pinna puhastumist mustusest vihmavee kaasabil. Puhas pind ei võimalda õhus levival mustusel värvikile külge kinnituda, pikendades sellega pinna vastupidavust. Kindlasti tuleb tooteid selle efekti saavutamiseks kasutada süsteemselt terviklahendusena – värvi puhul tagab immutus + krunt + 2 kihti värvi kuni 16-aastase kaitse ja lasuuri puhul tagab immutus + 2 kihti puidukaitsevahendit kaitse kuni 12-aastaks.

Kuna mainitud värvid on toodetud Rootsis – riigis, kus võetakse süsiniku jalajälje vähendamist väga tõsiselt – siis on Akzo Nobel teinud tõsiseid pingutusi, et oma  värve maagi kaevandamisest kuni ekspluatatsiooni järgse taaskäitluseni toota võimalikult vähe keskkonda kahjustaval viisil. Seetõttu on neile toodetele väljastatud ka roheplatvormi EPD sertifikaat. Üha rohkem tuleb hangetes ja ehitusprojektides ette nõuet kasutada keskkonnasäästlikke tooteid, millel oleksid vastavad sertifikaadid olemas. Täna veel neid nõudmisi, mida EPD sertifikaat tagab, riiklikul tasandil värvitootjatelt ei nõuta, kuid lähitulevikus on need kindlasti kohustuslikud. 

Lisaks on Akzo Nobeli värvidel Luige märk ehk Nordik Swan Label, Euroopa Liidu Ecolabeli tähistus ja värvid vastavad värskeimatele LEED standarditele. Need väljastatakse ainult toodetele, mis täidavad kindlaksmääratud keskkonna-, kvaliteedi- ja tervisenõudeid. Kriteeriumid on loodud eelkõige selleks, et edendada tooteid, mis kuuluvad kõige keskkonnaohutumate hulka ja võtavad arvesse juba muid tegureid nagu tooraineallikad, kemikaalikasutus, heitveekäitlus, pakend ja selle taaskasutus, jäätmed, vabakaubandus. 

Pinotex
Terrace&Wood Oil

Veepõhine terrassiõli, mis kestab kuni 3 aastat. Õli tungib sügavale puitu ning takistab niiskuse imendumist ja puidu lõhenemist. Takistab hallituse levikut ning sisaldab vaha, tänu milele on vett ja mustust hülgav. Tänu UV-filtrile pärsib see päikese tehtavat kahju puidule. Seda on võimalik toonida igat tooni. Olemas on ka valmistoonid.

Pinotex
Extreme Lasur

Unikaalse isepuhastuva tehnoloogia ja esmaklassilise vastupidavusega veepõhine lasuurne puidukaitsevahend. Toode moodustab poolmati elastse mustust hülgava ja kauakestva kaitsekile, mis ei pragune ega kooru. Sisaldab UV-filtrit, mis suurendab vastupidavust päikesekiirgusele ning toimeaineid takistamaks hallituse levikut.

Pinotex
Wood Paint Duo Vx+

2in1 hübriidsel alküüd-akrüül veepõhine puiduvärv ei vaja eraldi kruntvärvi. Mugav pinnale kanda, seob vähem mustust ning on heade vett-tõrjuvate omadustega. Säilitab kauem esialgset tooni ja läiget. Kuni 10 korda vähem lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Väga ilmastikukindel pinnakate vähemate värvimiskordadega. Kaitseb värvitud pinda hallituse eest. Tagab puitpinnale pikaajalise kaitse kuni 12 aastat.

Toonimine poole hinnaga
Karl Bilder esindustes!

Vali toon või konsulteeri meie müügikonsultantide ja kujundajatega Karl Bilder esindustes. Sinu valitud toode toonitakse samal ajal kui pintslid ja muu vajaliku kokku kogud. Teenindus on abivalmis, kiire ning seda kõike soodsamalt. Kampaania (sh. erihinnad toodetele ja toonimine poole hinnaga) kehtib 01.06.2022-31.08.2022.

Miks eelistada Karl Bilderit oma ehitusmaterjalide ostukohaks ja tarnijaks?

Meie meeskond on oma teadmiste ja kogemustega ehitsalaseks nõuandjaks juba 25 aastat, kelle poole võib julgelt pöörduda. Meil on klientide jaoks alati aega ning kliendina saad personaalselt ja kiirelt teenindatud. Kui planeerid ehitust ja soovid parimat, siis küsi materjalile pakkumist meie projektimüügist. Suurema ehituskauba toome järgmiseks päevaks otse objektile ning väiksemad ehitustarbed ja värvid saad kätte meie esindustest Tallinnas, Tartus ja Pärnus või ööpäevaringselt avatud 24h ekspresskappidest.

Saada meile päring: