Energia hind kallineb?

Tee tulevikukindel investeering:
Kaasaegne ja energiatõhus soojustus põrandast katuseni

Energia kallineb ning selle vastu aitab vaid energiatõhus ja tulevikukindel investeering.  Kingspan Insulation on maailma juhtiv fenool-, polüuretaan- ja vaakumisolatsioonimaterjalide valmistaja. Eestis kuuluvad tootevalikusse kaasaegse tehnoloogiaga kõige energiatõhusamad soojustusmaterjalid nagu Kingspan OPTIM-R (vaakumsoojustus), Therma  (PIR soojutus) ja varasemast veelgi tõhusam Kooltherm (fenoolsoojutus). Energiatõhusat soojusisolatsiooni kasutatakse nii uusehitistes kui ka renoveerimisel. Need sobivad peaaegu kõige soojustamiseks, alates põrandast seinte ja katuseni.

Põrandate soojustamiseks sobiv Therma™ TF70 energiatõhus PIR soojustusplaat on suurepärane valik põrandakonstruktsioonidesse. Klassikaliste soojustusmaterjalidega võrreldes saavutame õhema konstruktsioonipaksuse või oluliselt parema soojapidavuse sama konstruktsioonipaksuse puhul.

Therma™ TW50-ga soojustatud kivisein annab energitõhusa ja konstruktsiooniliselt lihtsa lahenduse. Võrreldes klassikalise mineraalvillast lahendusega pääseme mitmekihilise karkassi ehitusest ja samuti pole vaja rajada eraldi tuuletõkke kihti. Sellega säästame olulisel määral ehitusaega, samuti on lihtsa konstruktsiooniga ehitusvigade võimalus väiksem. Selle kõige juures saavutame õhema seinakonstruktsiooni, mille arvelt saame suurendada hoone kasulikku pinda.

Puitkarkassil seinte ja katuste soojustamiseks sobivad tooted Therma™ TW55 ja Therma™ TP10. Difusioonikindlus ja õhutihedus teevad nendest toodetest energiatõhusa valiku puitkarkasshoonetele. Tänu madalale soojaerijuhtivusele saavutame puitkarkassi puhul võrreldes mineraalvillaga sama konstruktsioonipaksuse juures oluliselt parema U-arvu, samuti ei pea eraldi rajama auru- ega tuuletõket. Õhuke ja ilma karkassita Therma plaadist aurutõkke kiht panustab täiendavalt soojapidavusse ning samas annab suure auru-ja õhupidavuse. Jäiga plaadi liidete teipimine annab märksa töökindlama aurutõkkelahenduse kui tavapärased kilelahendused. Therma™ plaat säilitab õhutiheduse ka kruviaukudega ning läbiviike on lihtne tihendada. Põhisoojustus karkassi vahel töötab lisaks tuuletõkkena ja kuna eraldi kihi rajamine jääb ära, siis säästame ehitusaega ning vähendame ehitusvigade võimalusi.

Seestpoolt soojustamiseks on väljatöötatud kipsplaadiga kaetud Therma™ TW56 soojustusplaat, mis sobib nii kivi- kui ka puittarindiga hoonete seinte ja katuste soojustamiseks. Plaadi paksus on vaid 40mm, mistõttu säilib maksimaalselt ruumi kasulik pind. Therma™ TW56 tagab auru- ja õhutiheda konstruktsiooni, samuti hoiame kokku ehitusaega, sest plaat on juba kipsplaadiga vooderdatud.

Kingspan Sauna-Satu® plaadiga saab sauna soojustuse teostada ühe õhukese kihina. Lihtne konstruktsioon säästab tööaega ja aitab vältida kulukaid ehitusvigasid. Aurutihe ja niiskuskindel konstruktsioon on tagatud pikkadeks aastateks. Põranda ja seina piiril saab hüdroisolatsiooni tõsta otse soojustuse peale, nii pole eraldi sokli konstruktsiooni vaja ehitada. Kingspan Sauna-Satu® on kuni kaks korda tõhusam kui enamlevinud soojustusmaterjalid. Lisaks leiliruumi isoleerimisele sobib see ka märgade ruumide seestpoolt soojustamiseks.

Lamekatuste soojustamiseks sobivad Therma™ TR26 ja Therma™ TT46. Therma™ TR26 sirgete plaatidega moodustatakse põhiline katuse soojustus ning kaldplaatidega Therma™ TT46 saab moodustada vajalikud kalded. Therma™ lamekatusetooteid iseloomustab suur survetugevus alates 120kPa, mis teeb sellest suurepärase aluse katuseterrassidele ja päikesepaneelidele. Samuti on kogu katus käidav, tänu millele ei vaja me eraldi käiguteid. Therma lamekatuse plaadid kinnitatakse mehaaniliselt aluspinnale, millele omakorda tuleb mehhaniliselt kinnitada katusekate. Tuletundlikkus Broof(t2) on katsetatud koos mitmete PVC ja SBS katetega. Kuna soojustusplaadid on niiskuskindlad, saab katuse rajada ilma tuulutuseta. Kokkuvõtvalt saame mehaaniliselt tugeva, lihtsalt teostava ja tavapärasest õhema või energiatõhusama katuselahenduse. Kalletega lamekatuste osas pakub Kingspan ka projekteerimise teenust, et lahendus saaks kõige optimaalsem ja paigaldus oleks hõlpsam.

Fassaadi soojusisolatsioon Kooltherm® K15 on tõhus isolatsiooniplaat, millel on kiuvaba sisu. Fassaadi soojusisolatsioon Kooltherm® K15 sobib tuulduvatesse fassaadikonstruktsioonidesse, kus soojustus-materjalile on esitatud B-s1, d0 tuletundlikkuse nõue. Soojustusmaterjal paigaldatakse aluskonstruktsioonile ilma karkassita. Kooltherm® K15 on väljaspoolt kaetud musta laminaadiga, mis tagab ühtlasi nii toimiva tuuletõkke kui ka nõutava tuletundlikkuse tuulutusvahes. Seestpoolt on plaat kaetud klaasriidega, mis võimaldab seda kasutada ka kahekihilistes tehaseliselt valmistatavates betoonelementides. Kooltherm® K15 on difusioonile avatud ja võimaldab betoonkonstruktsioonide kiiremat väljakuivamist. Märksõnad, nagu lihtne ja kiire ehitada, õhuke ja energiatõhus seinakonstruktsioon, iseloomustavad Kooltherm® K15 soojustust kõige paremini.

Kooltherm® K5 krohvitav välisseinaplaat on tõhus isolatsiooniplaat, millel on kiuvaba sisu ja mõlemal pool mineraalne laminaat. Kooltherm® K5 on mitme tunnustatud krohvisüsteemi koosseisus ja sobib suurepäraselt kasutamiseks nii uusehitistes kui ka renoveerimisel. Madala soojaerijuhtivuse tõttu alates 0,020 W/(m·K) saavutame oluliselt õhema seinakonstruktsiooni võrreldes tavapäraste soojustus-materjalidega. Selle arvelt saame hoonesse rohkem kasulikku pinda sama ehitisealuse pinna korral ning samuti pääseb ruumidesse rohkem loomulikku valgust, sest aknapaled ei lähe liiga paksuks. Renoveerimise korral aitab õhuke soojustus säilitada hoone algupärast välimust. 200mm Kooltherm® K5 plaat võimaldab saavutada eriti madala U-arvu 0,1 W/m2K tavapäraste ehitusmeetoditega.

Kingspan Kooltherm® 

Kingspan Kooltherm® tooteseeriat iseloomustab efektiivne termoreaktiivne soojustus: soojaerijuhtivus alates 0,020 W/(m·K), mis teeb sellest kuni kaks korda tõhusama soojustuse võrreldes tavapäraste soojustus-materjalidega. Kooltherm® tooteseeriast leiab sobiva toote pea igasse rakendusse nii uusehitistes kui ka renoveerimisel. Kõige populaarsemad tooted Kooltherm® tooteseeriast on ventileeritav fassaadiplaat Kooltherm® K15 ja krohvitav soojustusplaat Kooltherm® K5. Kooltherm® K15 nii iseseisva tootena kui ka koos krohvitud soojustussüsteemi Kooltherm® K5-ga tagavad tuletundlikkuse B-s1,d0, mis võimaldab neid tooteid kasutada isegi kuni 8-korruselistes hoonetes.

Kingspan Therma™

Kingspan Therma™ tooteseeriat iseloomustab efektiivne termoreaktiivne soojustus: soojaerijuhtivus alates 0,022 W/(m·K), mis teeb sellest kuni kaks korda tõhusama soojustuse võrreldes tavapäraste soojustusmaterjalidega. Energiatõhusatel Therma™ PIR soojustusplaatidel on kiuvaba sisu ja mõlemal küljel difusioonikindel alumiiniumlaminaat, lai paksuste valik 30-200mm, suur survetugevus (100kPa), madal veeimavus ja difusioonikindel kate. Therma™ tooteseeriast leiab sobiva toote pea iga rakenduse jaoks.

Tüüpkonstruktsioonid Kingspani soojustusmaterjalidega

Allpool on toodud välja sõlmlahendused, kuidas erinevates konstruktsioonides Kingspan soojustusplaate kasutada. Käesolevad sõlmlahendused on näitlikud ja ei pruugi kajastada kõiki lahenduse väljaehitamiseks vajalikke detaile. Vajadusel konsulteeri Kingspani ja Karl Bilder spetsialistidega, kes aitavad leida sobivad materjalid vastavalt konstruktsioonile. Kingspan Insulation OÜ ega Karl Bilder ei vastuta võimalike kahjude eest, mis on tekkinud antud joonise kasutamise tagajärjel. Objekti projekteerija peab alati veenduma detailide sobivuses konkreetse ehitusobjektiga.